*** Coronavirus/COVID-19 update ***

We hoopten, ondanks de Coronacrisis, dat Huttendorp Andijk gewoon door kon gaan.
Door de laatste berichten zijn wij helaas genoodzaakt dit jaar ons evenement af te lassen.

Er is dus GEEN Huttendorp Andijk in 2020!

Kinderen

Ondertussen hadden al ruim 125 kinderen zich aangemeld voor Huttendorp.
Voor deze en alle andere kinderen die in Andijk wonen of in Andijk naar school gaan willen we toch nog iets organiseren. Een soort "thuiswerkopdracht".

Houd daarom "De Andijker" de komende maanden in de gaten.

Huttendorp Andijk 2021 kunnen jullie alvast in jullie agenda zetten:

19, 20 & 21 augustus 2021

Vrijwilligers

Zoals we elke keer aangeven: "Natuurlijk is er geen Huttendorp zonder vrijwilligers!"

We willen alle vrijwilligers (al aangemeld of nog niet) hartelijk bedanken.

Hopelijk willen jullie ons volgend jaar weer gewoon komen helpen!

Sponsors

Ook de sponsoren van ons Huttendorp willen we graag bedanken!
We hopen dat u volgend jaar weer wilt helpen om een mooie editie van Huttendorp Andijk mogelijk te maken.

Wilt u toch financieel een steentje bijdragen aan Huttendorp Andijk?
Dan kunt u uw gift overmaken op: bankrekeningnummer
NL56 RABO 0109 9468 98 (Rabobank)

Bedrijven kunnen voor sponsoring contact opnemen met Bart Kuin.

Bestuursleden

Voorzitter en terreinbeheer - Erik Wubbolts
erik@huttendorpandijk.nl / 06-23282821

Penningmeester - Chris van Dijk
factuur@huttendorpandijk.nl / 06-41288402

Sponsoring - Bart Kuin
bart@huttendorpandijk.nl / 06-22777563

Aanspreekpunt kinderen - Sebastiaan Wallert
aanmeldingen@huttendorpandijk.nl

Aanspreekpunt vrijwilligers - Erik Groot
vrijwilligers@huttendorpandijk.nl / 06-83101425

Catering - Kelly Groot
kelly@huttendorpandijk.nl

Social Media/Website - Frank Ridder
frank@huttendorpandijk.nl

Activiteiten - Lizzy de Vries & Dominique Goudsblom
activiteiten@huttendorpandijk.nl

Vliegende keepster - Jolande Dekker
jolande@huttendorpandijk.nl

Contact

Stichting Huttendorp Andijk

Sterappel 30
1619 KA Andijk
info@huttendorpandijk.nl

Telefoonnummer (alleen in geval van nood):
Sebastiaan Wallert 06-18490243

KvK nummer: 50786210
Rekeningnummer: NL52 RBRB 0648 6445 96 (Regiobank Andijk)